برنامه عملياتي كميته مستند سازي ( سال 1395)


فرايند هاي برتر سال 1395 :

*


عناوين فعاليتها :

1.   زيرساخت شبكه LAN و اينترانت كليه مراكز تحت پوشش ( مراكز خدمات جامع سلامت ـ مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي ـ خانه هاي بهداشت ) 

2.   نصب و راه اندازي دستگاههاي نوبت دهي

3.  هماهنگ سازي و ارتباط مستقيم دستگاههاي پوز و كارت خوان در مراكز با نرم افزارهاي پذيرش  ( در راستاي عدم دريافت وجه نقد ار مراجعين )فرآیند واحدهای ستادی

   
 1آزمايشگاهpdf.jpg
 2فناوري اطلاعاتpdf.jpg
 3 بهداشت حرفه ایpdf.jpg
 4 واحد آمارpdf.jpg
 5 واحد آموزش سلامتpdf.jpg
 واحد بهبود تغذیهpdf.jpg
 7 واحد بهداشت دهان و دندانpdf.jpg
 8 واحد مبارزه با بیماریهای واگیرpdf.jpg
 9 واحد مبارزه با بیماریهای غیرواگیرpdf.jpg
11واحد بهداشت مدارسpdf.jpg
12 واحد جلب مشاركتهاي مردميpdf.jpg
13 واحد ژزشك خانوادهpdf.jpg
14 واحد بهداشت محيطpdf.jpg
15 واحد توسعه و ارتقاء سلامتpdf.jpg
16 واحد امور ماليpdf.jpg
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-19 7:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ