newnew.gif

مقدمه:
           بدليل افزايش روند مرگ و مير ناشي از بيماريهاي غير واگير بخصوص در كشورهاي در حال توسعه ، سازمان جهاني بهداشت ( WHO ) از دو دهه پيش بيماريهاي غير واگير را جزو اولويتهاي بهداشتي در كشورهاي در حال توسعه اعلام كرده است .
بيمارهاي غير واگير در حال حاضر بعنوان مشكل عمده بهداشتي مطرح است . از مهمترين بيماريهاي اين گروه مي توان به آسيبهاي ناشي از سوانح و حوادث ، بيماريهاي قلبي - عروقي ، ديابت ، فشار خون بالا ، سكته هاي مغزي ، بيماريهاي تنفسي مزمن، بيماريهاي مفصلي استخواني مزمن و سرطانها اشاره كرد .
          اكنون بيماريهاي غير واگير علل اصلي مرگ و ناتواني در جهان مي باشند. چهار بيماري عمده غير واگير ( بيماري قلبي و عروقي ، سرطان ، بيماري انسدادي مزمن ريوي و ديابت ) مستقيماً به سه عامل خطر اصلي قابل پيشگيري شامل مصرف سيگار ، تغذيه نامناسب و عدم فعاليت بدني مناسب وابسته هستند . 
          افزايش روز افزون شيوع اين بيماري ها ، خسارات اقتصادي هنگفتي را به كشورها تحميل مي كند . علت اين افزايش ، زمينه سازي مساعدي است كه در اثر افزايش ريسك فاكتورهاي ( عوامل خطر ) اين بيماري ها در ساليان گذشته بوجود آمده است . تغيير شيوه زندگي باعث شده است كه برخي از عوامل خطر ساز مهم از جمله مصرف دخانيات ، عدم فعاليت بدني مناسب ، مصرف ناكافي ميوه و سبزيجات و شير و لبنيات ، سوانح و حوادث ، تعداد مبتلايان به فشار خون بالا و چربي و قند خون بالا در جامعه افزايش يابد و اين خود زنگ خطري است براي افزايش مرگ و مير و ناتواني هاي ناشي از بيماريهاي غير واگير كه در حال حاضر گريبانگير كشورهاي در حال توسعه است
          دانش كنوني نشان مي دهد كه بيماران مزمن به طيف گسترده اي از خدمات نياز دارند . مانند بيماريابي از طريق غربالگري و معاينات بهداشتي ،كاربرد روشهاي دقيق تشخيصي ، درماني و بازتواني ، مبارزه با آلودگي آب ، هوا و مواد خوراكي ، كاستن از آسيب ها ، اثر گذاشتن بر الگوهاي رفتاري و سبك زندگي انسان از طريق آموزش فشرده و بالا بردن استاندارد موسسات مراقبت پزشكي و ايجاد و به كار گيري روشها هاي بهتر مراقبتهاي جامع پزشكي از جمله خدمات بهداشتي اوليه . در مواردي مانند مبارزه با مصرف دخانيات ، مبارزه با مصرف مشروبات الكلي و اعتياد دارويي به جنبه هاي سياسي هم نياز هست و براي اين كار بايد مجموعه ي نيازهاي پزشكي و اجتماعي بيماران مزمن به عنوان يك كليت و هموراه در رابطه با خانواده و جامعه در نظر گرفته شوند.


شرح وظایف مرتبط با برنامه های غیر واگیر

برنامه قلب و عروق:
*  بررسی و شناسایی اپیدمیولوژیک بیماریهای قلبی-عروقی در استان
 آشنائی و احاطه کامل بر دستورالعمل کشوری پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی-عروقی
ارائه گزارش مکتوب سالیانه به مرکز مدیریت بیماریها در خصوص مشکلات برنامه
آموزش برنامه قلب و عروق ( فشارخون ) از طریق برگزاری کارگاههای توجیهی آموزشی

 برنامه ثبت سرطان
*  تعیین شیوع و بروز سرطانهای شایع منطقه
*  بررسی فرم های ثبت سرطان، رفع نواقص، کدگذاری، ورود اطلاعات فرم های ثبت سرطان به نرم افزار ICR ، تکرار گیری،
*  آموزش به عموم مردم خصوصا افراد در معرض سرطانهای خاص در خصوص سرطانهای شایع منطقه ، سرطانهای شغلی و...
*  دریافت و تجزیه و تحلیل آمار دقیق موارد ابتلا و فوت به علت سرطان و به تفکیک نوع سرطان، جنس سن و... با همکاری واحد آمار
*  برنامه ریزی و مداخلات آموزشی و رفتاری جهت کاهش سرطانهای شایعی که به نوعی با عوامل محیطی و شناخته شده شیمیایی، صنعتی و... مرتبط می باشد .
 برنامه دیابت
  آشنائی و احاطه کامل بر دستورالعمل کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت و نظارت بر اجرای دقیق و کامل دستورالعمل
*   غربالگری افراد بالاتر از 20 سال طبق دستور العمل کشوری از لحاظ دیابت و فشارخون بالا
*   شناسایی بیماران مبتلا به دیابت و فشارخون بالا وتشکیل پرونده مراقبت جهت آنان در خانه های بهداشت
*   ویزیت بیماران حداقل هر سه ماه یکبار توسط پزشک ومراقبت هرماه توسط بهورزان
*   نظارت بر کلینیکهای دیابت و پیگیری ارجاع بیماران دیابتی از سطح یک مراقبت توسط پزشکان به واحد دیابت و ویزیت توسط متخصص داخلی وکارشناس تغذیه

*   انجام آزمایش های قند ناشتا و تست تحمل گلوکز جهت تمامی خانمهای باردارجهت شناسایی مبتلایان به دیابت حاملگی
*   تعیین شیوع و بروز دیابت وفشار خون بالا در منطقه تحت پوشش
*   برگزاری جلسات مشاوره جهت مبتلایان با همکاری واحد تغذیه
*   آموزش به عموم مردم در خصوص عوامل خطر بیماری دیابت وفشار خون بالا ، علائم وکنترل دیابت و فشارخون بالا
*   جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار


برنامه ژنتیک
*  آموزش در خصوص اهمیت آزمایشات قبل از ازدواج به عموم مردم خصوصا گروه های هدف
*  غربالگری داوطلبین ازدواج با انجام آزمایش خون
*  شناسایی زوج مینورهای بتا تالاسمی و مشاوره با زوج مینورهای شناسایی شده
*  در صورت مصمم بودن به ازدواج ، صدور مجوز با اخذ تعهد و تشکیل پرونده جهت آزمایشات قبل از بارداری
*  پیگیری زوج ناقلین ازدواج کرده از طریق خانه های بهداشت
*  پیگیری درج دو ستاره قرمز رنگ در کنار اسامی زوج ناقلین در دفتر تنظیم خانواده توسط بهورزان
*  پیگیری تحت پوشش قرار دادن زوج ناقلین از نظر پوشش تنظیم خانواده
*  پیگیری زوج ناقلین قبل از هفته هشتم بارداری جهت معرفی به آزمایشگاه ژنتیک ( تشخیص قبل از تولد )
*   شناسایی خانواده های دارای فرزند تالاسمی شدید و بررسی وضعیت تنظیم خانواده آنان
*  بررسی وضعیت دارو و واکسیناسیون بیماران تالاسمی
*  پیگیری ارسال آمارمرگ وتولد بیماران تالاسمی توسط خانه های بهداشت
*   اجرای استراتژی سوم برنامه تالاسمی جهت زوجینی که قبل از سال 72 ازدواج کرده اند.
*  پیگیری ارسال آمارمرگ وتولد بیماران تالاسمی توسط خانه های بهداشت
*  اجرای استراتژی سوم برنامه تالاسمی جهت زوجینی که قبل از سال 72 ازدواج کرده اند.

غربالگری نوزادان
 * آموزش به عموم مردم در خصوص طرح غربالگری نوزادان
* آموزش به تمامی خانمهای باردار در طول دوران بارداری وتاکید در خصوص لزوم انجام آزمایشات غربالگری نوزادان در فاصله 5-3 روزگی نوزاد
*  فراهم نمودن تمامی امکانات لازم در مراکز نمونه گیری جهت اجرای بی نقص طرح و نظارت بر اجرای صحیح طرح مذکور
*  دریافت جواب از آزمایشگاه غربالگری وپیگیری نوزادان مبتلا به کم کاری تیروئید، فاویسم و فنیل کتونوری

سوانح وحوادث
*  تکمیل سالیانه چک لیست ایمنی منازل توسط بهورزان جهت هر خانه و قرار دادن آن در پوشه خانوار
*  آموزش به خانوارهایی که ایمنی منازل آنان پایین است و فاقد شرایط استاندارد می باشند .
*  ثبت حوادث بیمارستانی توسط پرسنل بیمارستان وثبت اطلاعات در برنامه ثبت حوادث
*  تعیین میزان شیوع وبروز حوادث به تفکیک نوع حادثه ، سن ،جنس و...


 


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-3-11 8:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ