در راستاي نقشه جامع سلامت نوجوانان و جوانان تمامي ارگان هاي دولتي و خصوصي متعهد مي گردند تا بر اساس چشم اندازهاي نظام سلامت به تمامي  سطوح پيشگيري سلامت جسماني، رواني، اجتماعي و معنوي نوجوانان و جوانان براي رسيدن به جايگاه برتر تلاش نمايند. 

             تمامي متوليان سعي و تلاش خود را مي نمايند تا با ارتقا آگاهي در آحاد جامعه به کمک تمامي امکانات آموزشي و فرهنگي بتوانند عملکرد سلامت نوجوانان وجوانان را ارتقا دهند .

          ایجادجامعه ای که نوجوانان و جوانانی توانمندوسالم درهمه سطوح جسمی ، روانی ، اجتماعی داردبه صورتی که این نوجوانان وجوانان از معیارهای شیوه زندگی سالم نه تنها دردوره نوجوانی وجوانی بلکه دردوره میانسالی وسالمندی آگاهی دارندوبا عمل به این موارد در تمام دوره عمربا نشاط وکارآ زندگی می کنند.

           جوانان سرمايه هاي اصلي كشورها محسوب مي گردند.


آشنایی با واحد : 

          واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس يكي از واحدهاي تابعه معاونت بهداشت است كه با هدف تامين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان، كودك و نوجوانان و جوانان و والدين و كاركنان مدرسه و ارتقاء سطح بهداشت مدارس مقاطع مختلف تحصيلي تشكيل شده

است.بهداشت مدارس ضمن فعاليت براي تحقق اهداف بهداشت عمومي، براي دستيابي به اهداف اختصاصي زير تلاش مي‌كند:
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-4-20 12:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ